TopBanner.jpg
חפש:
מושג:
אחוזים
ביטויים אלגבריים
היקפים, שטחים ונפחים
הנדסה
חוקיות
יחס ופרופורציה
כיתה ז'- סרטונים, מבדקים ועוד
כיתה ח', סרטונים, מבדקים ועוד
כיתה ט', סרטונים, מבדקים ועוד
מבדקים לכיתה ז'
מספרים בראש
מספרים בראש, המצגות
מספרים מכוונים
מערכת צירים
משחקים לכל הכיתה ומצגות
משימות אורינות
משימות ח'
סדר פעולות וחוקים
סטטיסטיקה והסתברות
עיגול ואומדן
עת הדעת
פונקציה קווית
פונקציה ריבועית
פתרון משוואות
קישורים לאתרים
רגע...חושבים
שאלון 801
שאלון 802
שברים פשוטים ועשרוניים
עת הדעת
יחידות שפותחו בסביבת הלמידה של "עת הדעת"
  
הכרות עם נושא היחס
  
נוסחאות הכפל - הפרש הריבועים
  
נוסחאות הכפל- דו איבר ריבועי
  
חישובי חזקות- החוקים
  
דמיון משולשים
  
יחס, פרופורציה וקנה מידה
  
סימון והגדרה של משולשים חופפים
  
שלושה משפטי חפיפה- חלק א'
  
שלושה משפטי חפיפה- חלק ב'
  
הפונקציה הקווית

אילוף כלבים  - כל ילד יכול

tzionim180X150.gif
דף הבית | אודות | צור קשר
זכויות
בניית אתרים לעסקים